Over ons

ICT-ondernemers en kennisinstellingen op het gebied van Informatietechnologie, Telecom & Media in Limburg hebben zich verenigd in Regitel. Regitel behartigt de belangen van haar leden, zorgt voor overleg en is klankbord voor bedrijfsoverstijgende vragen en activiteiten.

REGITEL slaat bruggen tussen bedrijfsleven, kennissector, overheden en verwante verenigingen in aangrenzende regio's. Zo'n vijf keer per jaar worden er ledenbijeenkomsten georganiseerd. Dit kunnen zowel brainstormsessies als excursies en studiereizen en seminars met gastsprekers zijn. Minstens eenmaal per jaar vindt er een ontmoeting plaats met de Akense zustervereniging REGINA.

REGITEL, opgericht 22 maart 1996 op initiatief van industriebank LIOF.