HCA-ICT Innovation IT 2018

woensdag 04-07-2018 11:30 , ECI 13, 6041 MA Roermond

Mede op initiatief van ons Regitel lid One Squad ICT vindt in het kader van de "HCA-ICT doe je mee" op 4 juli a.s. in samenwerking met diverse partners uit Overheid, Onderwijs en Ondernemers het uniek event "HCA-ICT Limburg Innovation IT 2018" plaats (zie bijgevoegde nieuwsbrief). Een event dat u niet mag missen!

Graag willen wij alle leden van Regitel en hun relaties hierbij in de gelegenheid stellen om deel te nemen aan dit uniek event, waarbij ditmaal het accent ligt op de impact van digitalisering binnen de Transport en Logistieke sector in de regio Midden Limburg. 

Tevens willen wij alle Regitel leden in de gelegenheid stellen om vanuit jullie eigen organisatie of kennisinstelling een meer actieve bijdrage te leveren aan dit event.

Dit kan door je eigen organisatie of kennisinstelling te presenteren/promoten middels een stand, of het geven van een presentatie of een workshop.

Uiteraard rekenen wij op jullie voltallige aanwezigheid en jullie enthousiasme om hieraan deel te nemen, en maken we er wederom samen een uniek event van.

 Voor verdere informatie over het afstemmen van een actieve bijdrage kunt u rechtstreeks contact opnemen met One Squad ICT, tel. 088-1117226.

 Innovation IT 2018 vindt plaats op woensdag 4 juli

Locatie is de ECI fabrieken te Roermond

Kijk voor het volledige programma op de website; www.innovationit.nl

  • 11.30 – 12.00 Inloop

Genodigden kunnen eerst, voordat men naar de openingszaal gaat, op het gemak het prachtige ECI gebouw verkennen12.00 – 12.30 Kick-off

One Squad en Regitel heten alle aanwezigen welkom en vertellen kort over het bedrijf. Geeft daarna het woord aan dhr Hans Teunissen, gedeputeerde van de Provinciale Staten Limburg. 

  • 12.30 – 16.00 Workshops

U kunt diverse workshops bijwonen. Deze worden o.a. gegeven door ROC studenten, bedrijven, Maastricht University en veel meer.

    13.00 – 16.00 Keynotes

Over vele onderwerpen zullen keynotes, presentaties en pitches worden gegeven door inspirerende gastsprekers. 

  • 16.00 – 17.30 Afsluiting en netwerkborrel

OneSquad sluit de dag af, waarna de aanwezigen de gelegenheid hebben om te socializen en te netwerken.